CryoPen

På under 20 sekunder tar CryoPen X bort:
  • Fibrom  
  • Vårtor
  • Pigment-fläckar
  • Hemangioma
  • Fettknölar
  • Seborrheic keratoses
cryopen introcryopen intro
cryopen intro

1  fläck/prick
300:-
Hand/fotvårtor pris per styck
350:-
2-4 fläckar
500:-
5-8  fläckar 
800:-
1 ampull
(räcker till ca: 10 fläckar+)
1200:-

Information

Kryo behandling är väl känt inom dermatologi över hela världen. I och med CryoPen, kan vi erbjuda dig en mycket snabb och smärtfri behandling av många olika hudåkommor som efterfrågas. Den innovativa CryoPen låter oss arbeta med millimeterprecision. Det är ett enastående instrument som enkelt och säker avlägsnande av olika hudförändringar snabbt och effektivt utan att skada frisk vävnad.  CryoPen är helt odramatisk och säkert att använda. Dock ska man vara medveten om att när vi avlägsnar en ”fläck” kan t ex en mörk fläck ersättas av en ljus. I flertalet fall återkommer pigmentetet och området blir helt återställt men vi kan aldrig i förväg säga exakt vad resultatet blir då läkningen varierar från person till person.
​​​​​​​

Vad kan jag förvänta mig efter behandlingen?

Det behandlade området kan svullna. Det kan se ut som du fått ett myggbett.
I vissa fall förekommer en blåsbildning. Området kan mörkna d v s en brun fläck kan se svart ut detta är helt normalt och en del i läkningen. Efter några dagar får du en skorpa som under inga omständigheter får manipuleras med.
Antalet behandlingar varierar från 1-3. I vissa fall försvinner inte fläcken helt utan reduceras. Även om en pigmentfläck försvunnit kan den komma tillbaka vid t ex solexponering och behandlingen får då upprepas.
Före/efterbilden är efter 1 behandling där de större fläckarna är frysta med CryoPen och de mindre har i några fall bränts med JettPlasma GOLD tip. Inte ovanligt kominerar vi olika metoder för bästa resultat. Denna behandling kostade ca 1500:-