Ligger du i riskzonen för hjärtinfarkt eller stroke?

vi har möjlighet att vid förbokade tillfällen beroende på efterfrågan kunna erbjuda Arteriografi mätningar via Hugo Olsen – från vårt grannland Norge

Anmäl intresse till: eva@belleviage.net

ARTERIOGRAFI mäter elasticiteten på dina kärl i syfte att förebygga hjärt - kärlsjukdomar. Är dina kärl en tickande bomb. Tyvärr räcker det inte med att bara mäta blodfetter, blodtryck och blodsocker. Drygt hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har normalt blodtryck och normala blodsocker- och blodfettsnivåer. En arteriografi-undersökning mäter elasticiteten i dina kärl och därmed graden av åderförkalkning. Ta del av framtidens mätmetod för att förutse västvärldens vanligaste sjukdom.
Undersökning liknar en blodtrycksmätning. En manschett placeras över överarmen som mäter pulsvågshastigheten. Denna hastighet är korrelerad med graden av åderförkalkning.
Arteriografi mäter elasticiteten på dina kärl i syfte att förebygga hjärt - kärlsjukdomar. Är dina kärl en tickande bomb. Tyvärr räcker det inte med att bara mäta blodfetter, blodtryck och blodsocker. Drygt hälften av alla som drabbas av hjärtinfarkt har normalt blodtryck och normala blodsocker- och blodfettsnivåer. En arteriografi-undersökning mäter elasticiteten i dina kärl och därmed graden av åderförkalkning. Ta del av framtidens mätmetod för att förutse västvärldens vanligaste sjukdom.
Undersökning liknar en blodtrycksmätning. En manschett placeras över överarmen som mäter pulsvågshastigheten. Denna hastighet är korrelerad med graden av åderförkalkning.
Man kan även se hur effektivt din behandling/medicin fungerar. Åtgärder kan vara kost, livsstilsråd, kosttillskott m.m. Hänvisning till läkare vid behov. Bakgrund

Ligger du i riskzonen för hjärtinfarkt eller stroke?
Undersökningsmetoden räknas som ”Golden standard”, vilken innebär att den har högsta graden av vetenskaplig tyngd. Metoden används inom forskningen, både i Sverige och utomlands.
Ateroskleros är en omfattande sjukdom som orsakar mer än hälften av tidiga dödsfall i Europa. Därför är förebyggande av största vikt: ju tidigare sjukdomen upptäcks desto större chans har patienten att överleva.
Ateroskleros som upptäcks på ett tidigt stadium kan följas av en effektiv terapi för att stävja sjukdomen. Arteriografen är en ny medicinsk uppfinning som mäter artärstelhet på ett enkelt, snabbt och bekvämt sätt. Artärstelhet har i vetenskapliga studier visat sig vara en mer pålitlig parameter vid bedömning av hjärt-och kärlrisk än högt blodtryck.
Artärstelhet definieras av två oberoende parametrar:
 • Augmentations Index (AIx) ger information om artärernas stressnivå (endotelfunktion): om artärerna är kontraherade (stress) eller i ett normalt (öppet) tillstånd. AIx visar det perifera motståndet.
 • Pulsvågshastighet (PWV) ger information om aortans elasticitet. Ju högre pulsvågshastighet desto högre artärstelhet i aortan (atheroskleros). Vaskulär stelhet föregår atheroskleros och är en riskfaktor vid ateroskleros.
Mätningen görs med en överarmsmanschett (såsom vid en vanlig blodtrycksmätning). Den är säker, smärtfri och orsakar inte patienten någon skada
 
Hur metodiken fungerar 
Arteriografen använder den senaste medicinska forskningen som överraskande visat att signaler kan detekteras från överarmsmanschetten även om den är 35-40 mmHg över det systoliska blodtrycket (trots en helt stängd brachialartär). Trots att dessa signaler är väldigt svaga kan de detekteras med denna nya patenterade teknologi. Det har påvisats att man kan få värdefull information om den centrala hemodynamiken.
Mätningen baseras på följande fakta: Under hjärtats systolefas genereras en pulsvåg ut till armen (inte genom själva blodströmmen utan genom en tryckvåg som också fortplantas i kärlväggen) där en första pulsvåg mäts. Samtidigt genereras även en pulsvåg ner mot aortans bifurkation, där den studsar tillbaka uppåt uppför aortan och ut i armen där den skapar en sk. reflekterad sekundär systolisk våg. Tiden mellan första och andra pulsvågens topp (RT) påvisar graden av stelhet i aortan.
Skillnaden i amplitud mellan första och andra pulsvågen, (Augmentationsindex, Aix) är beroende av de perifera artärernas motstånd (endotelfunktion) och ger information om aortans stelhet, vaskulära tonus och atheroskleros. Baserat på ovanstående data kan pulsvågshastigheten räknas ut om vi mäter avståndet mellan jugulum och symfysen. Aortaklaffens stängning kan identifieras på den systoliska pulsvågen +35 mmHg och som resultat kan ED (Ejection Duration) räknas ut. Genom att använda ED kan SAI (Systoliskt Areaindex) och DIA (Diastoliskt Area Index) kalkyleras utifrån pulsvågen vid diastole. SAI och DAI är i nära relaterade till kranskärlens genomblödning som framförallt erhålls i diastole.


​​​​​​​

Nästa tillfälle är den 15-16/4 

VI SÖKER EN TESTGRUPP: Män i ålder 35-65 år max 15 stycken.
Du kommer få två stycken Arteriografi tester VÄRDE ca: 3000:- (en vid början av 6 månaders testperioden och en vid slutet)

Hur går undersökningen till & Förberedelser inför besöket:
 • Ät, rök eller snusa inte 3 timmar före mätningen
 • Drick inte kaffe eller alkohol inom 10 timmar före mätningen
 • Ta din medicin som vanligt
 • Kom i tid, du bör vila 15 minuter före mätningen
 • Själva mätningen
 • Du får vila cirka 10 minuter och vi mäter några kroppsmått som datorprogrammet behöver för sin beräkning.
 • En manschett liknande blodtryckmanschett sätts på armen.
 • Mätningen startar och manschetten blåses upp och arbetar för att samla in mätvärden som beräknas av ett dataprogram. Detta upprepas flera gånger.
 • Vi går igenom dina mätvärden och föreslår lämpliga åtgärder eller behandlingsprogram om så behövs. Antingen för att bevara din goda status eller för att förbättra en sämre status.
 
Anmälan till Eva  mail till eva@bellevisage.net  eller sms till 0703484400Arteriografi - bokning online är endast öppen när vi har ett bokat datum med Hugo för datumet 15-16/4 kontakta oss direkt via sms till 070-3484400 eller mail eva@bellevisage.net

995:-​​​​​​​