Åderbråck  & Ådernät

I sammarbete med ÅDERBRÅCKSSPECIALISTERNA NARVA KIRURG CENTER erbjuder vi bedömning & behandling av åderbråck och ådernät. 

Behandling av ådernät (ytliga blodkärl) kan oftast göras direkt i samband med bedömning hos kärlkirurg. Alla läkare på Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center är specialister i kärlkirurgi och bland de mest erfarna i branchen. 

Specialister på åderbråck

Stefan Nydahl har sedan 2004 specialiserat sig på åderbråcksbehandling och är en av pionjärerna inom den moderna endovenösa behandlingsmetodiken. Tillsammans med Scandinavian Venous Centre startade han Sveriges första specialiserade åderbråcksklinik på Läkarhuset Odenplan, Stockholm.
Våren 2011 lämnade Stefan Läkarhuset Odenplan för att med sin samlade gedigna erfarenhet från åderbråcksbehandlingar skapa Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, en affärsidé med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat.

Se filmen här bredvid för närmare presentation av både behandlingar och Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center.

Pris konsultation med ultraljudsundersökning Åderbråck 400,-
Pris behandling åderbråck lämnas i samband med bedömningen. 
Pris injektionsbehandling Ådernät 4700:-/första behandlingen.I de fall att fler behandlingar behövs betalar du 3000:- för ytterligare behandlingar. 


Vill du veta mer om Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center och deras behandlingar eller boka tid  kontakta dem direkt på
08-666 20 30 eller info@narvakirurg.se 

​​​​​​​mottagningstider under våren/sommaren 2021

20-21/3
17-18/4
1-2/5
29-30/5
12-13/6

Åderbråck

Åderbråck förekommer hos cirka 30-40 % av befolkningen, d.v.s. var tredje person. Det drabbar lika många män som kvinnor. Åderbråck är vidgade vener på benen. Det kan röra sig om några få till stora nystan av vener.
Uppkomsten av åderbråck beror på att venernas klaffar, som normalt transporterar blodet tillbaka till hjärtat, inte håller tätt. Klaffarna har glidit isär och blodet blir kvar i benen med ett ökat tryck i benet och i venen, som vidgar sig som synliga åderbråck.
De flesta människor upplever åderbråck som kosmetiskt störande och vill därför få bort dem. De kan också orsaka symtom som tyngdkänsla, svullnad, dragningar, krypningar och klåda. I svåra fall kan även allavarligare besvär som hudförändringar, eksem och till och med bensår uppstå.

Konsultation med ultraljudsundersökning 400,-Åderbråcksbehandling

Åderbråck kan behandlas på tre olika sätt. Med laser, skum och/eller virknålsteknik. 

– Endovenös laserbehandling

Detta är en effektiv metod för åderbråck som ersätter den äldre kirurgiska metoden där man genom ett snitt i ljumsken och på benet drar ut den defekta venen, sk ”stripping”. Laserbehandling ger bättre resultat och mindre komplikationer. Med laser behövs inga snitt eller stygn. Med en liten nål görs ett minimalt hål i huden och en tunn laserfiber förs in i venen. Bedövning i form av kall vätska blandad med bedövningsmedel sprutas in i benet. Därefter förstörs kärlväggen genom upphettning med lasern.

– Skumbehandling

I vissa fall passar inte laserbehandling för åderbråck. Det kan vara i fall venen opererats bort med den gamla metoden och rester av den ännu finns kvar och orsakar läckage eller att venen som skall behandlas är mycket slingrig. Då kan man använda sig av en kemisk metod som innebär att ett skumpreparat sprutas in i venen som då kollapsar. Injektionsvätskan blandas med luft i en spruta så ett skum uppstår. Detta sprutas sedan in i det aktuella kärlet under uppsikt med ultraljud.

– Minimalt invasiv virknålsteknik

Alla synliga och kosmetiskt störande åderbråck tas bort med ett virknålsliknande instrument via millimeter stora hål i huden. På detta sätt minskas risken för ärrbildning. Virknålsteknik används i princip alltid i kombination med laser- eller skumbehandling.

Här nedan ser du resultatet före och efter en behadling. Dr Stefan Nydahl  garanterar att han får bort precis alla åderbråck i det behandlade benet. 

Ådernät / Ytliga blodkärl


Besväras du av spindelnätsliknande små blodkärl på benen? De kallas för ådernät och är otroligt vanliga. De kan uppkomma i samband med graviditet, stigande ålder eller utan rimlig orsak men anses ofta som kosmetiskt störande. Vi på Narva Kirurg Center tar dagligen emot patienter för ådernätsbehandling.
Allmänt
Hos ca 85% hittar man ådernät vilket är små nät av blåröda utvidgade kärl som ligger i det yttersta hudlagret. Dessa är 0,1-1 mm i diameter och upplevs ofta som kosmetiskt störande men ger inga symtom. Ådernät kan finnas på hela kroppen men främst på benen.
Behandling.
Här i Sundsvall träffar du kärlkirurg Dr. Stefan Nydahl eller någon av hans kollegor för bedömning och oftast kan behandlingen utföras på en gång. Med en ytterst fin nål sprutas ett kärlretande ämne (Aethoxysclerol) in i ådernäten på benen. Behandlingen kan innebära viss sveda och mindre smärta men är övergående. Solexponering bör undvikas ca en vecka efter ådernätsbehandling. Antal behandlingar varierar beroende på hur mycket som skall behandlas. Tillskillnad från Åderbråck kan fullt resultat aldrig garanteras.​​​​​​​ Behandla inte ådernät vid:
• Hudatrofi – tunn hud
• Infektiösa hudsjukdomar.
• Stasödem – kraftig svullnad i benen.
Komplikationer
Blåmärken
Kärlnybildning
Tromboflebit – ytlig blodpropp
Pigmentering
Allergier


​​​​​​​

​​AVBOKNINGSREGLER:

​​​​​​​
Eftersom Narva Kirurg Center kommer till oss från Stockholm är din bokning bindande. Antalet tider är begränsade och efterfrågan stor. Vi hoppas på din förståelse.