Åderbråck  & Ådernät

I sammarbete med NARVA KIRURG CENTER kan vi nu erbjuda bedömning & behandling av Åderbråck och Ådernät. Behandling av Åderbråck utförs nu även i Sundsvall.

Behandling av Ådernät kan oftast göras direkt i samband med bedömningen hos kärlkirurgen. Narva Kirurg Center har idag 9 stycken av Sveriges främsta specialister anslutna till sig.
Se skillnaden mellan vad Åderbråck och Ådernät är beskriven nedan. 

Specialister på åderbråck

Specialist Kirurgen – Stefan Nydahl har sedan 2004 specialiserat sig på åderbråcksbehandling och är en av pionjärerna inom den moderna endovenösa behandlingsmetodiken. Tillsammans med Scandinavian Venous Centre startade Specialist Kirurgen Sveriges första specialiserade åderbråcksklinik på Läkarhuset Odenplan, Stockholm.
Våren 2011 lämnade Specialist Kirurgen Läkarhuset Odenplan för att med sin samlade gedigna erfarenhet från åderbråcksbehandlingar skapa Narva Kirurg Center, en affärsidé med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat.

Se filmen här bredvid för närmare presentation av både behandlingar och Narva Kirurg Center

Pris Ultraljudsbedömning Åderbråck 400,-
Pris behandling Åderbråck - Pris lämnas i samband med bedömningen. 
Pris injektionsbehandling Ådernät 3000,-/behandling

Behandlingsdatum för 2019


För frågor runt tidsbokning kontakta Eva tel 060-153000 mail: info@bellevisage.net eller sms: 070-3484400 Även om du inte vill ha en tid just nu anmäl gärna intresse så får du fortlöpande information om kommande tider. 

Januari 

10/1 Umeå (bedömning) - hos Polarkliniken 
12-13/1 Sundsvall (behandling och bedömning)
14/1 Östersund (bedömning) - hos Wellness kliniken
15/1 Sundsvall (bedömning)
16/1 Gävle (bedömning)
24/1 & 25/1 Umeå (behandling) - hos Polarkliniken
26-27/1 Sundsvall (behandling och bedömning)

Februari

datum kommer inom kort anmäl intresse sålänge.
Åderbråck

Åderbråck förekommer hos cirka 30-40 % av befolkningen, d.v.s. var tredje person. Det drabbar lika många män som kvinnor. Åderbråck är vidgade vener på benen. Det kan röra sig om några få till stora nystan av vener.
Uppkomsten av åderbråck beror på att venernas klaffar, som normalt transporterar blodet tillbaka till hjärtat, inte håller tätt. Klaffarna har glidit isär och blodet blir kvar i benen med ett ökat tryck i benet och i venen, som vidgar sig som synliga åderbråck.
De flesta människor upplever åderbråck som kosmetiskt störande och vill därför få bort dem. De kan också orsaka symtom som tyngdkänsla, svullnad, dragningar, krypningar och klåda. I svåra fall kan hudförändringar, eksem och till och med bensår uppstå.

Ultraljudsbedömning Åderbråck Pris 400,-Åderbråcksbehandling

Åderbråck kan behandlas på tre olika sätt. Med laser, skum och/eller virknålsteknik. 

– Endovenös laserbehandling

Detta är en effektiv metod för åderbråck som ersätter den äldre kirurgiska metoden där man genom ett snitt i ljumsken och på benet drar ut den defekta venen, sk ”stripping”. Laserbehandling ger bättre resultat och mindre komplikationer. Med laser behövs inga snitt eller stygn. Med en liten nål görs ett minimalt hål i huden och en tunn laserfiber förs in i venen. Bedövning i form av kall vätska blandad med bedövningsmedel sprutas in i benet. Därefter förstörs kärlväggen genom upphettning med lasern.

– Skumbehandling

I vissa fall passar inte laserbehandling för åderbråck. Det kan vara i fall venen opererats bort med den gamla metoden och rester av den ännu finns kvar och orsakar läckage eller att venen som skall behandlas är mycket slingrig. Då kan man använda sig av en kemisk metod som innebär att ett skumpreparat sprutas in i venen som då kollapsar. Injektionsvätskan blandas med luft i en spruta så ett skum uppstår. Detta sprutas sedan in i det aktuella kärlet under uppsikt med ultraljud.

– Minimalt invasiv virknålsteknik

Alla synliga och kosmetiskt störande åderbråck tas bort med ett virknålsliknande instrument via millimeter stora hål i huden. På detta sätt minskas risken för ärrbildning. Virknålsteknik används i princip alltid i kombination med laser- eller skumbehandling.

Här nedan ser du resultatet före och efter en behadling. Dr Stefan Nydahl  garanterar att han får bort precis alla åderbråck i det behandlade benet. Det tycker vi är en imponerade garanti. 

Ådernät / Ytliga blodkärl


Besväras Du av spindelnätsliknande små blodkärl på benen? De kallas för ådernät och är otroligt vanliga. De kan uppkomma i samband med graviditet, stigande ålder eller utan rimlig orsak men anses ofta som kosmetiskt störande. Vi på Narva Kirurg Center tar dagligen emot patienter för ådernätsbehandling.
Allmänt
Hos ca 85 % hittar man ådernät vilket är små nät av blåröda utvidgade kärl som ligger i det yttersta hudlagret. Dessa är 0,1-1 mm i diameter och upplevs ofta som kosmetiskt störande men ger inga symtom. Ådernät kan finnas på hela kroppen men främst på benen.
Behandling.
Här i Sundsvall träffar du kärlkirurg Dr. Stefan Nydahl för bedömning och oftast kan behandlingen utföras på en gång. Med en ytterst fin nål sprutas ett kärlretande ämne (Aethoxysclerol) in i ådernäten på benen. Behandlingen kan innebära viss sveda och mindre smärta men är övergående. Solexponering bör undvikas ca en vecka efter ådernätsbehandling. Antal behandlingar varierar beroende på hur mycket som skall behandlas. Tillskillnad från Åderbråck kan fullt resultat aldrig garanteras.​​​​​​​ 

​​​​​​​Pris 3000,-/behandling


Behandla inte ådernät vid:
• Hudatrofi – tunn hud
• Infektiösa hudsjukdomar.
• Stasödem – kraftig svullnad i benen.
Komplikationer
Blåmärken
Kärlnybildning
Tromboflebit – ytlig blodpropp
Pigmentering
Allergier


​​​​​​​

​​AVBOKNINGSREGLER:

​​​​​​​
Eftersom Narva Kirurg Center kommer till oss från Stockholm är din bokning bindande. Antalet tider är begränsade och efterfrågan stor. Vi hoppas på din förståelse.